Skip links

Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT)

Ankara Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yürütülen “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği: Standardize ve Farmakope Normlarında Katma Değeri Yüksek Bitkisel Ürün Hazırlanması” başlıklı projeye yönelik yürütülen ön çalışmalar, Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde 23-26 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 24. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı’nda sunuldu. Farmakognozi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Ahsen Sevde ÇINAR KOÇ tarafından sunulan “Türkiye’de Katma Değeri Yüksek Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Farmakope Analizleri” başlıklı poster sunumu büyük ilgi topladı.