Skip links

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development DRD 2023

Ankara Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yürütülen “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği: Standardize ve Farmakope Normlarında Katma Değeri Yüksek Bitkisel Ürün Hazırlanması” başlıklı projeye yönelik yürütülen çalışmalar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde 4-6 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development (DRD 2023) sempozyumunda sunuldu. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Ekin Erdoğmuş tarafından sunulan “Standardized Medicinal Aromatic Plants and Essential Oils Based on Pharmacopoeia Standards“ başlıklı poster sunumu büyük ilgi topladı.